CO JE PRAXE MEDITACE

      Moudrost dosáhnuta vlastní přímou zkušeností z meditace

Co není meditace:

 1. Není to rituál nebo obřad založený na slepé víře.

 2. Není to intelektuální ani filozofická zábava.

 3. Není to relaxace, dovolená ani příležitost k navazování kontaktů.

 4. Není to únik od životních zkoušek a každodenního trápení.

Co je to meditace:

 1. Je to technika, která odstraní utrpení.

 2. Je to metoda mentálního očišťování, která člověku umožňuje čelit životnímu napětí a problémům klidným a vyrovnaným způsobem.

 3. Je to umění žít, kterým člověk může pozitivně prospět společnosti.

Základem techniky je šíla — morální chování. Šíla poskytuje základnu pro rozvoj samádhi — koncentrace mysli; a očištění mysli je dosaženo pomocí paňňá — moudrosti vhledu.

10denní kurzy vipassany rozdělení do 3 částí meditace - zatim pouze v EN 

ANAPANA 

meditation

anapana czS.N.Goenka
00:00 / 07:07

další jazyky jsou k dispozici zde

VIPASSANA

Meditation

vipassana czS.N.Goenka
00:00 / 16:06
vipassana introduce to practiceS.N.Goenka
00:00 / 10:46
Přesouvání pozornosti
Jak dlouho
Přeskakování pořadí
Proč v pořadí
Pocity uvnitř
Co to je pocit

METTA 

meditation

metta czS.N.Goenka
00:00 / 12:52

V meditaci mettá není třeba žádných pokynů

Lze použít tvorbu vizualizace představivosti

Pravidla chování

HARMONOGRAM KURZU

Všichni, kdo se účastní kurzu vipassany, musí po dobu trvání kurzu svědomitě dodržovat následujících pět pravidel:

 1. Zdržet se zabíjení živých tvorů;

 2. zdržet se krádeže;

 3. zdržet se všech sexuálních aktivit;

 4. zdržet se lhaní;

 5. zdržet se užívání všech intoxikantů.

Ušlechtilé ticho

Všichni studenti musí dodržovat ušlechtilé ticho od začátku kurzu do rána posledního celého dne. Ušlechtilé ticho znamená ticho těla, řeči a mysli. Jakákoliv forma komunikace s ostatními studenty, ať už gesty, znakovou řečí, psanými poznámkami atd., není dovolena.

Segregace mužů a žen

Dodržuje se naprostá segregace mužů a žen. Páry, manželské nebo jiné, by spolu během kurzu neměly žádným způsobem komunikovat. Totéž platí pro přátele, rodinné příslušníky atd.

 

Jóga a tělesná cvičení

Ačkoliv tělesná jóga a další tělesná cvičení jsou s vipassanou slučitelná, během kurzu by měla být vynechána,

Drogy a omamné látky

Do prostor kurzu se nesmí přinášet žádné drogy, alkohol ani jiné omamné látky; totéž se týká uklidňujících prostředků, prášků na spaní a všech dalších sedativ.

Jednodenní kurz vipassana pro všechny

 

09: 00-09: 45 Zpěv připravuje atmosféru na meditaci

10: 00-10: 30 Diskuse o meditaci anapana

10: 35-11: 00 Praxe meditaci anapana

11: 00-11: 30 Meditace

11: 30-12: 30 Oběd

12: 30-13: 00 Úvod do Vipassany

13: 00-13: 30 meditace Vipassana

13: 30-14: 00 Doba odpočinku

14: 00-15: 00 Meditace vipassana

15: 00-15: 30 Metta meditace úvod

15: 30-16: 00 Metta praxe

16: 00-16: 40 Závěrečný projev S.N.Goenky

Proč jsou kurzy Vipassana zdarma?                                  Dhamma je univerzální